Restaurant hero image

Yummy Sushi

1807 John F Kennedy Blvd, Philadelphia, PA 19103